โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จัดอบรบโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ปวช. โดยมีท่านธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักเมือง เป็นวิทยากร

79943
79945
79946
79947
79950
79951