รับเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ออกโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
โดยมอบให้กับวิทยาลัย หรือสถานประกอบการที่มีบุคลากรของวิทยาลัยมีผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมากกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด โดยรับมอบเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562

01
02
03
04
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan