อบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

อาจารย์แผนกช่างไฟฟ้าเข้าร่วมอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 และสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี ในระหว่างวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.

IMG_5210
IMG_5211
IMG_5213
IMG_5215
IMG_5227
IMG_5241
 

IMG_5245
IMG_5246
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan