อบรมการใช้งานโปรแกรมควบคุม PLC

นักศึกษาในระดับชั้น ปวส.2/1, ปวส.2(ม.6)/1 แผนกช่างไฟฟ้า จำนวน 16 คน เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมทักษะ ความรู้ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมควบคุม PLC ณ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี หลักสูตรการใช้โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ GX-Work 2
ในระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม 2561 ระยะเวลา 18 ชั่วโมง

S__16465923
S__16465924
S__16465925
S__16523308
S__16523309
S__16523310
 

S__16523311
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan