ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตเครื่องปรับอากาศ

นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) แผนกช่างไฟฟ้าจำนวน 45 คน ครูจำนวน 3 คน รวมทั้งหมด จำนวน 48 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การผลิตเครื่องปรับอากาศ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศที่ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม
และเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในครัวเรือน ณ บริษัทไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ที่อยู่ 73/12 - 14 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์ กม.11 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

152
54276
54281
54286
54295
54300
 

54316
54319
54322
54325
54326
54327
 

54330
54340
54350
54352
54356
54358
 

54361
54363
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan