ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตหลอดไฟฟ้า

นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกช่างไฟฟ้า จำนวน 30 คน ครูจำนวน 2 คน รวมทั้งหมดจำนวน 32 คน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตหลอดไฟฟ้า ชนิดต่าง ๆ อุปกรณ์ในระบบส่องสว่างและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง ณ บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 29/11 ม.3 ถ.พระราม 2 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

At first page Next page
ดูงาน 7 กุมภาพันธ์ 61_๑๘๐๒๐๖_0003
ดูงาน 7 กุมภาพันธ์ 61_๑๘๐๒๐๖_0012
ดูงาน 7 กุมภาพันธ์ 61_๑๘๐๒๐๖_0013
ดูงาน 7 กุมภาพันธ์ 61_๑๘๐๒๐๖_0018
ดูงาน 7 กุมภาพันธ์ 61_๑๘๐๒๐๖_0019
ดูงาน 7 กุมภาพันธ์ 61_๑๘๐๒๐๖_0023
 

ดูงาน 7 กุมภาพันธ์ 61_๑๘๐๒๐๖_0029
ดูงาน 7 กุมภาพันธ์ 61_๑๘๐๒๐๖_0032
ดูงาน 7 กุมภาพันธ์ 61_๑๘๐๒๐๖_0034
ดูงาน 7 กุมภาพันธ์ 61_๑๘๐๒๐๖_0035
ดูงาน 7 กุมภาพันธ์ 61_๑๘๐๒๐๖_0037
ดูงาน 7 กุมภาพันธ์ 61_๑๘๐๒๐๖_0039
 

ดูงาน 7 กุมภาพันธ์ 61_๑๘๐๒๐๖_0040
ดูงาน 7 กุมภาพันธ์ 61_๑๘๐๒๐๖_0044
ดูงาน 7 กุมภาพันธ์ 61_๑๘๐๒๐๖_0046
ดูงาน 7 กุมภาพันธ์ 61_๑๘๐๒๐๖_0047
ดูงาน 7 กุมภาพันธ์ 61_๑๘๐๒๐๖_0053
ดูงาน 7 กุมภาพันธ์ 61_๑๘๐๒๐๖_0054
 

ดูงาน 7 กุมภาพันธ์ 61_๑๘๐๒๐๖_0055
ดูงาน 7 กุมภาพันธ์ 61_๑๘๐๒๐๖_0057
ดูงาน 7 กุมภาพันธ์ 61_๑๘๐๒๐๖_0064
ดูงาน 7 กุมภาพันธ์ 61_๑๘๐๒๐๖_0065
ดูงาน 7 กุมภาพันธ์ 61_๑๘๐๒๐๖_0066
ดูงาน 7 กุมภาพันธ์ 61_๑๘๐๒๐๖_0067
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan