หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

อาจารย์จากแผนกช่างไฟฟ้า ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในสาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 4 จังหวัดราชบุรี

01
02
03
04
05
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan