กิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา

วันที่ 27 – 29 กันยายน 2561 อาจารย์อนุสรณ์ อินทร์ภิรมย์ และอาจารย์ขจรศักดิ์ ตั้งจิตรมณีศักดิ์ดา เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำการศึกษา 2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

S__27811843
S__27811845
S__27811847
S__27811848
S__27811849
S__27811850
 

S__27811852
S__27811854
S__27811855
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan