การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว

แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว (Line Tracking Robot Contest) ได้แก่ นายอาคม แซ่เตีย ระดับชั้น ปวช. 2/3, นายอภิสิทธ์ คงเดช ระดับชั้น ปวช. 2/3 และนายสุรสิทธิ์ รักษา ระดับชั้น ปวช. 2/4 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) อาคาร 11 ชั้น 1 โซน A เป็นเวลา 2 วัน ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม และวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560

Previous page At last page
IMG_25600901_071601
IMG_25600901_071609
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan