ศึกษาดูงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นำนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 - 2 ไปศึกษาดูงานอบรมเชิงปฏิบัติการที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT Telecom)
ในวันที่ 18 มกราคม 2561

IMG_25610118_093738
IMG_25610118_093759
IMG_25610118_093824
IMG_25610118_093840
IMG_25610118_094103
IMG_25610118_094111
 

IMG_25610118_094124
IMG_25610118_094132
IMG_25610118_094154
IMG_25610118_100212
IMG_25610118_110031
IMG_25610118_115120
 

IMG_25610118_115125
IMG_25610118_134747
IMG_25610118_134749
IMG_25610118_134754
IMG_25610118_134803
IMG_25610118_140043
 

IMG_25610118_140053
IMG_25610118_140936
IMG_25610118_141147
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan