อบรมเชิงปฏิบัติการฯ
“การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ด้วยแอพพลิเคชั่น Google Form”

อาจารย์วิฑูรย์ สุขเจริญ, อาจารย์สุพัตรา กิจแสวง, อาจารย์ธนวัฒน์ มะลิขาว และอาจารย์ปิยวัฒน์ บอนเผื่อน จากแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ด้วยแอพพลิเคชั่น Google Form ศูนย์วิชาการฯ สังฆมณฑลราชบุรี
ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

_01
_MG_5729
_MG_5747
_MG_5751
_MG_5752
_MG_5756
 

_MG_5768
_MG_5774
_MG_5781
_MG_5784
_MG_5807
_MG_5815
 

_MG_5839
36869921_286970871876580_3673743849076817920_o
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan