ทัศนศึกษา บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 อาจารย์สายัณห์ โตกราน และ อาจารย์อุษา สินสำรวม นำนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 - 2 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ไปทัศนศึกษา ฟังคำบรรยาย เข้าชมขั้นตอน กระบวนการผลิตเครื่องเสียง และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ณ บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

At first page Next page
01
02
03
04
05
06
 

07
08
09
10
11
12
 

13
14
15
16
17
18
 

19
20
21
22
23
24
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan