อบรมการซ่อม TV LCD LED PLASMA

วันที่ 23 กันยายน 2561ตัวแทนนักเรียนจากแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าอบรมการซ่อม TV LCD LED PLASMA ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
โดยมี อาจารย์นิรุต ปานคลาย และอาจารย์สายัณห์ โตกราน เป็นผู้ควบคุม

450151
450155
450156
 


Generated by: jAlbum 9