ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

วันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2561 อาจารย์วิฑูรย์ สุขเจริญ และอาจารย์ชัยกมล แสงศรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
(EV Tecnologies) รุ่นที่ 2 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

24477
24492
24494
24498
24499
24510
 

24512
24515
24516
24518
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan