การสัมมนาเชิงวิชาการ “การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา”

   ในวันที่ 21-22 กันยายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ส่งบุคลากรจำนวน 2 คน ได้แก่
1. อ.ดิศพงษ์ จิตร์บำรุง (ฝ่ายจริยธรรม)
2. อ.สมมาตร นงค์ลักษ์ (ตัวแทนฝ่ายกิจกรรม)
   เป็นตัวแทนเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา “สร้างคนดี ด้วยวิถีคุณธรรม” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)
   เพื่อรับองค์ความรู้การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทุกระดับชั้น รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิเช่น การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา การนำเสนอองค์ความรู้กระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม20170921_090032
20170921_094237
20170921_094249
20170921_094502
20170921_100135
20170921_132906
 

20170921_140724
20170922_093713
1506321948308
1506321950560
FB_IMG_1506322013530
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan