เข้าร่วมและแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์
“Seangtham Bible Contest” ครั้งที่ 7

     สาขาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดกิจกรรมในโอกาสวันวิชาการของสาขาวิชาฯ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 7 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม
     ทางฝ่ายจริยธรรม-คำสอน โดย อาจารย์ดิศพงษ์ จิตร์บำรุง ได้คัดเลือกและนำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ไบเบิลในโอกาสนี้ จำนวน 4 คน ได้แก่
     1. นายอนุสรณ์ แจ       นักเรียนระดับชั้น ปวช.1/3 แผนกช่างไฟฟ้า
     2. นายธนากร  รัตนากร นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/3 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
     3. นายศรัณญ์  โสมโยธี นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/3 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
     4. นายราเชนท์ พีริยะ    นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/9 แผนกช่างก่อสร้าง


1
2
3 (1)
3 (2)
159325
159327
 

159330
159334
159335
159343
159345
159347
 

159348
159349
159350
159352
159354
159355
 

159356
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan