วันชุมนุม ครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรีครั้งที่ 24


   ช่วงเช้าวันอังคารที่ 16 มกราคม 2018 ศูนย์วิชาการ สังฆมณฑลราชบุรี ร่วมกับคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี ร่วมจัดงานชุมนุมครูคาทอลิก ครั้งที่ 24 ภายใต้หัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่” ซึ่งประกอบไปด้วยการมอบเกียรติบัตรครูดีฯ ครูต้นแบบฯ ในบรรยากาศครอบครัว มีการฟังบรรยาย การร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ การทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
โดยมีพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน .... สู่การขับเคลื่อนกฤษฏีกา เพื่อเสริมสร้างบุคลากรสถานศึกษาคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่... ณ โรงเรียนนารีวิทยา จ.ราชบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค มีบุคลากรจำนวน 4 ท่าน ร่วมกับเกียรติบัตรผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ได้แก่
1. อาจารย์ยงศักดิ์ สุวรรณสอาด
2. อาจารย์ศักดิ์ชัย ทรัพย์เกิด
3. อาจารย์ทวีศักดิ์ เพชรตรง
4. อาจารย์อุดมศักดิ์ สวัสดินาม
และมีครูคาทอลิกเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมครั้งนี้ 2 ท่าน คือ
1. อาจารย์ดิศพงษ์ จิตร์บำรุง
2. อาจารย์ธวัตรชัย ธนะศรี


3
6
8
9
10
12
 

13
16
45
47
54
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan