โครงการ “ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก”

ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ทางฝ่ายจริยธรรม-คำสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทิดเกียรติและขอพรต่อนักบุญองค์อุปถัมภ์ของวิทยาลัย โดยจัดให้มีวจนพิธีกรรมทางศาสนา (คาทอลิก) และมีกิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์เพื่อให้นักเรียนมีกิจกรรมที่แสดงออกถึงความสนุกสนานร่าเริง และเกิดประโยชน์ เป็นการสนองต่อเจตนารมณ์ของนักบุญยอห์น บอสโก ที่กล่าวว่า
“สนุกเถิดแต่อย่าเกิดบาป”

At first page Next page
DSC_0005
DSC_0011
DSC_0019
DSC_0022
DSC_0029
DSC_0031
 

DSC_0032
DSC_0034
DSC_0041
DSC_0046
DSC_0047
DSC_0048
 

DSC_0080
DSC_0082
DSC_0085
DSC_0089
DSC_0098
DSC_0099
 

DSC_0105
DSC_0106
DSC_0112
DSC_0114
DSC_0123
DSC_0124
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan