โครงการ “แนะแนวศึกษาต่อ”

ในวันศุกร์ที่ 2 และวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ทางฝ่ายผู้รับผิดชอบงานแนะแนว วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “แนะแนะการศึกษาต่อ” ให้แก่นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ทุกแผนก ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัย โดยมีมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาแนะแนวประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสิทธิประโยชน์เพื่อเป็นทางเลือกให้นักศึกษาที่สนใจได้พิจารณาในการเลือกศึกษาต่อตามความประสงค์ ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (MOU), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, มหาวิทยาลัยสยาม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร,
มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

At first page Next page
แนะแนวศึกษาต่อ_1.1
แนะแนวศึกษาต่อ_1.2
แนะแนวศึกษาต่อ_1.3
แนะแนวศึกษาต่อ_1.4
แนะแนวศึกษาต่อ_1.5
แนะแนวศึกษาต่อ_2.1
 

แนะแนวศึกษาต่อ_2.2
แนะแนวศึกษาต่อ_2.3
แนะแนวศึกษาต่อ_2.4
แนะแนวศึกษาต่อ_3.1
แนะแนวศึกษาต่อ_3.2
แนะแนวศึกษาต่อ_3.3
 

แนะแนวศึกษาต่อ_3.4
แนะแนวศึกษาต่อ_4.1
แนะแนวศึกษาต่อ_4.2
แนะแนวศึกษาต่อ_4.3
แนะแนวศึกษาต่อ_4.4
แนะแนวศึกษาต่อ_5.1
 

แนะแนวศึกษาต่อ_5.2
แนะแนวศึกษาต่อ_5.3
แนะแนวศึกษาต่อ_5.4
แนะแนวศึกษาต่อ_6.1
แนะแนวศึกษาต่อ_6.2
แนะแนวศึกษาต่อ_6.3
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan