ประชุมเสริมสร้างความรู้ฯ

อาจารย์ดิศพงษ์ จิตร์บำรุง ฝ่ายงานจริยธรรม – คำสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิค และ อาจารย์วิชุตา เหนือกฤตสกุล ฝ่ายงานจริยธรรม – คำสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ใน วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เพื่อมาดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย
สถานศึกษาคุณธรรม สนองพระราชกระแสรับสั่ง รัชกาลที่ 9 “สร้างคนดีให้บ้านเมือง”

270359
270360
270362
270363
20180604_090748
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan