เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษากลุ่มภาคกลาง

   ด้วยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ได้รับมอบหมายจากสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ในการดำเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา โดยการจัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี
   วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้จัดส่งบุคลากร 1 ท่าน คือ นายดิศพงษ์ จิตร์บำรุง ซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาของวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว
138456
138459
20180731_110000
20180801_085332
20180801_085537
1533113955840
 

1533113968943
1533113980322
1533113989331
1533117495014
1533223684623
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan