การลงนามสัญญา MOU ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคอุตสาหกรรมเฉิงตู

 

      วันที่ 13 มกราคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคได้ร่วมลงนามทำความร่วมมือกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคอุตสาหกรรมเฉิงตู โดยมีพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญากฤษเจริญ และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค นายมนัส วงศ์ประดู่ เป็นผู้ลงนามในครั้งนี้

  ทางวิทยาลัยฯมีความมุ่งมั่นและต้องการสนับสนุนนักเรียนในระดับอาชีวศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสาขาช่างไฟฟ้า  ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสนใจและชื่นชอบในภาษาจีน ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน ในสาขาวิชาชีพของตนเองในอนาคต