พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
ผู้รับใบอนุญาต