ฝ่ายจริยธรรม-คำสอน

         
         อ.ดิศพงศ์ จิตร์บำรุง      
     หัวหน้าจริยธรรม/แนะแนว      
         
         
               อ.ธวัตรชัย ธนะศรี               
                    จริยธรรม-ศาสนา