Soaring Cup international Youths Unmanned aerial vehicle (UAV) challenge 2019 1 25610809 10 1
1-25620302

    วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้จัดส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโดรน ในรายการ "Soaring Cup international Youths Unmanned aerial vehicle (UAV) challenge 2019" ที่ประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 13 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     1 25610809 10 1

1 25620302
____________________________________________________________
Fin. ดี We Can Do !!! season 21 25610809 10 1
1-25620302

    วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ผ่านเข้ารอบคัดเลือกระดับโครงงานสร้างสรรค์ ในโครงการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน Fin. ดี We Can Do !!! season 2   1 25610809 10 1

1 25620302
____________________________________________________________
การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค ครั้งที่ 28 1 25610809 10 1
1-25620302

   การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ภาค ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จ.ราชบุรี กับรางวัล 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง และสิทธิ์เป็นตัวแทนภาค 3 คน 3 สาขา 1. เทคโนโลยียานยนต์ 2.ก่ออิฐ 3.ปูกระเบื้อง เพื่อไปแข่งฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ประเทศ ครั้งที่ 28 คัดตัวแทนประเทศไทย รวมเงินรางวัลที่ได้รับทั้งสิน 75,000 บาท มอบให้กับผู้แข่งขันทั้งหมด   1 25610809 10 1

1 25620302
____________________________________________________________
1   14
1 25610927-29

ทัศนศึกษา บริษัท
ไทย ทาซากิ

เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
15 ก.พ. 62

     1 25611128-29 งานแสดง
เครื่องจักรระบบ
ขนส่งฯ
9 มี.ค. 62
other   other
3   14
1 25611001-03-2

โครงการ
ฝึกอบรม
เทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้า
1-3 ต.ค. 61

  1 25611003 05

จิตอาสา
วัดห้วยหมู
ก.พ. 62

other   other
more