เปิดรับสมัครนักเรียนทุนเรียนฟรีแล้ววันนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ คลิก !! 1 25610809 10 1 
1-25620302
 
การลงนามสัญญา MOU ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค และ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1 25610809 10 1 
1-25620302
   ในวัน 8 กันยายน พ.ศ.2563 บริษัท ทรูคอร์ปอชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามสัญญา MOU ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ครั้งนี้นับเป็นก้าวที่สำคัยสำหรับการพัฒนานักเรียนที่ต้องการมีอาชีพ และถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าต่อไป 1 25610809 10 1 
 
พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ปีการศึกษา 2563  1 25610809 10 1 
1-25620302
       ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เห็นถึงความสำคัญของความรู้ และการศึกษา รวมถึงเห็นความสำคัญของครูอาจารย์ที่มีความตั้งใจในการสร้างทักษะ และมอบความรู้ให้กับนักเรียนสืบต่อไ ป  1 25610809 10 1
 
ประกาศรับสมัครนักเรียน -นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563  1 25610809 10 1 
1-25620302

      วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค เปิดรับสมัครนักเรียนที่จบ ม.3 ม.6 หรือ ปวช. ทั้งชายและหญิง ที่สนใจศึกษาต่อ ในระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม เพียงเตรียมเอกสารดังนี้

✔️ สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา และนักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
✔️ สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน 3 ฉบับ (พร้อมตัวจริง)
✔️ รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
✔️ สำเนาใบปพ. 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริง)

ทางวิทยาลัยฯ เปิดสอนใน 4 สาขาวิชา ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ได้แก่
    1.ช่างไฟฟ้า ⚡️
    2.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 📡
    3.ช่างยนต์ ⚙️
    4.ช่างก่อสร้าง 
สมัครและมอบตัวได้ทุกวัน
      📅 จันทร์ - ศุกร์ 📅
          ⏱ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.
สมัครและมอบตัวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค
#.หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถ
📥 Inbox เข้ามาสอบถาม หรือ
📞 โทร. : 032-334667

 
 
 
1   14
1 25610927-29

ทัศนศึกษา บริษัท
ไทย ทาซากิ

เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
15 ก.พ. 62

     1 25611128-29 ทัศนศึกษาดูงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
17 ม.ค. 63
other   other
3   14
1 25611001-03-2

โครงการ
ฝึกอบรม
เทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้า
1-3 ต.ค. 61

  1 25611003 05

จิตอาสา
วัดห้วยหมู
ก.พ. 62

other   other
more