กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
1-25611204

    วันที่ 4 ธันวาคม 2561 1 25610809 10 1

1 25611204
____________________________________________________________
บริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2561
1-25611130

    บริจาคโลหิต วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
โดยสภากาชาติไทยจังหวัดราชบุรี 1 25610809 10 1

1 25611130
____________________________________________________________
แนะแนวการศึกษาต่อที่ประเทศจีน
1-25611127

    วันที่ 27 พ.ย. 2561 1 25610809 10 1

1 25610926 28
____________________________________________________________
1   14
1 25610927-29

บ่มเพาะอาจารย์
ผู้จัดการโครงการ
นวัตกรรมฯ

27-29 ก.ย. 61

     1 25611128-29 ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
28-29 พ.ย. 61
other   other
3   14
1 25611001-03-2

โครงการ
ฝึกอบรม
เทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้า
1-3 ต.ค. 61

  1 25611003 05

ทดสอบมาตรฐานฯ ช่างก่อสร้าง
3 - 5 ต.ค. 61

other   other
more