เปิดรับสมัครนักเรียนทุนเรียนฟรีแล้ววันนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ คลิก !! 1 25610809 10 1 
1-25620302
 
มาแล้ววันนี้ผลงานจากนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ในโครงการ Fin ดี We Can Do!!! Season2
1-25620302
 
มาแล้ววันนี้จดหมายข่าวปีที่ 20 ฉบับที่ 37 สามารถเข้ามาดูจดหมายข่าวแบบออนไลน์ได้แล้ว สนใจอ่านต่อคลิก !!1 25610809 10 1 
1-25620302
 
การลงนามสัญญา MOU ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค และ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1 25610809 10 1 
1-25620302
   ในวัน 8 กันยายน พ.ศ.2563 บริษัท ทรูคอร์ปอชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามสัญญา MOU ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ครั้งนี้นับเป็นก้าวที่สำคัยสำหรับการพัฒนานักเรียนที่ต้องการมีอาชีพ และถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าต่อไป 1 25610809 10 1 
 
พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ปีการศึกษา 2563  1 25610809 10 1 
1-25620302
       ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เห็นถึงความสำคัญของความรู้ และการศึกษา รวมถึงเห็นความสำคัญของครูอาจารย์ที่มีความตั้งใจในการสร้างทักษะ และมอบความรู้ให้กับนักเรียนสืบต่อไ ป  1 25610809 10 1
 
 
1   14
1 25610927-29

ทัศนศึกษา บริษัท
ไทย ทาซากิ

เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
15 ก.พ. 62

     1 25611128-29 ทัศนศึกษาดูงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
17 ม.ค. 63
other   other
3   14
1 25611001-03-2

โครงการ
ฝึกอบรม
เทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้า
1-3 ต.ค. 61

  1 25611003 05

จิตอาสา
วัดห้วยหมู
ก.พ. 62

other   other
more