โครงการงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา
125600907

    วันที่ 7 กันยายน 2560 นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/1, 1/4, 1/6 และ 1/7 เข้ารับการอบรมในโครงการงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค โดยงานยาเสพติด โรงพยาบาลราชบุรี ic new

____________________________________________________________
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ส่งยอดครั้งที่ 1)
125600904

    วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 ตัวแทนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค
นำดอกไม้จันทน์ที่ได้จากโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ไปส่งให้ทางวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จำนวน 2,100 ดอก

____________________________________________________________
กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560
125600830 31

    กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2560 

____________________________________________________________
1   14
1 2559030708

  ทดสอบมาตรฐานฯ

   7 - 8 มี.ค. 59

  1 25600831  การแข่งขันรถวิ่ง  ตามเส้นเจ้าความเร็ว
 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 60
other   other
3   14
1 2560080413   อบรมฯ
  ด้านช่างให้แก่
  ผู้นำคนพิการ
  4 - 13 ส.ค. 60
  1 25600414   งานวางผัง
  ขุดหลุม ลงเสา
  14 มิ.ย. 60
other   other
more