กิจกรรมของวิทยาลัย

 

1-25620302
 • ทัศนศึกษาดูงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
 • 17 ม.ค. 63
1-25620302      
1-25620302
 • จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  ณ โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี
 • 2 พ.ย. 62
1-25620302
 • กิจกรรมจิตอาสา พี่ให้น้อง ณ รร.วัดอรัญญิกาวาส
 • 2 พ.ย. 62
1-25620302
 • รับเกียรติบัตรครูดีเด่น
 • 16 ม.ค. 63
1-25620302
 • ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2/2562
 • 2 พ.ย. 62
1-25620302
 • การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 22/2562
 • 12 พ.ย. 62
1-25620302
 • วันพ่อแห่งชาติ
 • 4 ธ.ค. 62
1-25620302 1-25620302
 • โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 2
 • 2-4 ต.ค. 62
1-25620302
 • โครงการอาชีวะร่วมใจไฟฟ้า-อิเล็กฯที่โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
 • 15-20 ต.ค. 62
1-25620302
 • รับการตรวจประเมินการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม
 • 23 ส.ค. 62
1-25620302
 • ศึกษาดูงาน บริษัทซูเทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • 26 ส.ค. 62
1-25620302  
 • ศึกษาดูงาน บริษัทซูเทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • 30 ส.ค. 62
1-25620302
 • วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • 26 ก.ค. 62  
1-25620302  
 • อบรมหุ่นยนต์ (UBtech)
 • 2 - 4 ส.ค. 62
1-25620302  
 • วันแม่แห่งชาติ
 • 12 ส.ค. 62       
1-25620302
 • แข่งขันโดรน ที่ประเทศจีน
 • 13 -23 ก.ค. 62   

1-25620302
 • แห่เทียนวัดเขาพระเอก และสำนักสงฆ์สวนป่าสิริกิตติ์ 
 • 12 ก.ค. 62   
1-25620302  
 • วันภาษาไทย และมอบเกีรติบัตร
 • 26 ก.ค. 62   
1-25620302
 • อบรมเศรษฐกิจพอเพียง
 • 29 พ.ค. 62

1-25620302  
 • การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับภาคครั้งที่ 28
 • 3-5 ก.ค. 62
1-25620302  
 • Fin. ดี We Can Do !!! season 2
 • 13 ก.ค. 62
1-25620211
 • กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และบริจาคโรหิตสภากาชาติ
 • 26 มิ.ค. 62
1-25620302
 • พิธีไหว้ครูปีการ  ศึกษา 2562
 • 27 มิ.ค. 62
1-25620302  
 • รหัสลับที่ปรึกษา 3 มิติ ครองใจ Gen Z
 • 6 ก.ค. 62 
1 25610524 25
 • ค่ายปฐมนิเทศ
  นักเรียน ปวช.1
 • 30 - 31 พ.ค. 62
 
 • งานประชุมผู้ปกครอง
 • 8 มิ.ย. 62
1-25620129-30
 •    งานประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
 • 20 มิ.ย. 62