จิตตาธิการ

 
 
 บาทหลวงประดิษฐ์ ว่องวารี
จิตตาธิการ