วันเสาร์ที่ 23 กรกฏาคม 2565 ตัวแทนอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคเข้าร่วมกิจกรรมหลักเมืองกรีนฟิลด์มินิมาราธอน 2022 

1-25620302
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคกิจกรรมจิตอาสาอ่างเก็บน้ำหมู่บ้านซอนต้า วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 
1-25620302
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดเขากิ่ว ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 
1-25620302

ตัวแทนครู – นักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคจัดกิจกรรม    แห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดเขากิ่ว ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ยอดเงินทำบุญ 10619 บาท สาธุ...

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการจิตอาสาตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 

1-25620302
    วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลหลักเมือง โดย นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคโดยบาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก อธิการวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการจิตอาสาตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคได้จัดกิจกรรม วจนพิธีเปิดการศึกษาและพิธีไหว้ครู 
 1-25620302
     วันที่ 23 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคได้จัดกิจกรรม วจนพิธีเปิดการศึกษาและพิธีไหว้ครู
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1/2565 
1-25620302
     วันที่ 11 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของวิทยาลัย การเรียนการสอน กฏระเบียบและพบครูที่ปรึกษา และให้ผู้ปกครองเกิดความตะหนัก ร่วมมือกับทางวิทยาลัยในการช่วยดูแลนักเรียน
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1/2565 
1-25620302
 
 
การลงนามสัญญา MOU ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคอุตสาหกรรมเฉิงตู
1-25620302
    วันที่ 13 มกราคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคได้ร่วมลงนามทำความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคอุตสาหกรรมเฉิงตู เพื่อสนับสนุนนักเรียนในระดับอาชีวศึกษา ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน ในสาขาวิชาชีพของตนเองในอนาคต
อ่านเพิ่มเติม...
 
มาแล้ววันนี้ผลงานจากนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ในโครงการ Fin ดี We Can Do!!! Season2
1-25620302
 
การลงนามสัญญา MOU ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค และ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
1-25620302
    ในวัน 8 กันยายน พ.ศ.2563 บริษัท ทรูคอร์ปอชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามสัญญา MOU ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ครั้งนี้นับเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับการพัฒนานักเรียนที่ต้องการมีอาชีพ และถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าต่อไป
 
other other
other other
more